logo

Credits

Content is updating dinamically.

Publish date: 2016
Costumer: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
TINT - Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo
Content: TINT - Laboratorij za tribologijo in površinsko nanotehnologijo

Developed by: Arctur d.o.o.
CEO: Tomi Ilijaš
Project Manager: Metka Špacapan
Website design: Arctur d.o.o.
Website development: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar, Tiva Turk, Tomi Troha
Customer support: Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)


ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..